Välkommen till SveaMarket

Sveamarket grundades 2018 för att möta efterfrågan på högkvalitativa svensktillverkade varumärken som uppfyller kraven 2000-talets konsumenter har. Sveamarket är ett online varuhus där bra produkter och svensk kvalité möts. Vi tror på ekologiska produkter som bidrar till resan mot ett samhälle där den cirkulära ekonomin blir en verklighet, en ekonomi där resurserna används mer effektivt och där hållbarhet samt återvinning ligger i fokus.

Sveamarket vill ge dig som konsument möjligheten att vända dig till ett mera miljövänligt alternativ vid ditt nästa köp. Vi vet att svenska varumärken har produkterna konsumenten söker och Sveamarket har som mål att ta en viktig plats på marknaden som ett hållbart alternativ till övriga plattformar. Vi ser Sveamarket som ett komplement men ser även en framtid där vi tillsammans med våra kunder ställer högre krav på de produkter vi konsumerar. Sveamarket har som mål att ha en kontinuerlig dialog med våra kunder, att påverka marknaden så att fler företag tar betydligt större kliv mot att ena efterfrågan på kvalitativa produkter och ett hållbart samhälle. Vi ser även samarbeten med andra aktörer som något positivt, tillsammans kan vi leverera kvalitén och långsiktigheten kunderna vill ha.

Välkommen in!

Team SveaMarket